Bà Rịa – Vũng Tàu: Thu hút 1.952 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2018

Một góc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TTTĐ – Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), trong năm 2018, tỉnh đã cấp mới cho 44 dự án và điều chỉnh tăng vốn 14 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.952 triệu USD.

Vốn ngoại tăng nhanh

Tại Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh BR-VT về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 thể hiện, trong năm vừa qua, tỉnh đã đạt được rất nhiều thành tựu vượt bậc về kinh tế – xã hội, nhất là trong vấn đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, dự kiến trong năm 2018, tỉnh BR-VT cấp mới cho 44 dự án và điều chỉnh tăng vốn 14 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 1.952 triệu USD. Trong đó, vốn đầu tư cấp mới là 1.782 triệu USD và vốn tăng thêm khoản 170 triệu USD.

Theo Báo cáo số 257/BC-UBND, dự kiến đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 351 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 27.324 triệu USD. Trong đó có 189 dự án trong khu công nghiệp vốn đăng kí 10.973 triệu USD và 162 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 16.351 triệu USD.

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 của tỉnh BR-VT.

Không chỉ có khối ngoại, các doanh nghiệp trong nước cũng đầu tư mạnh mẽ tại tỉnh BR-VT. Cụ thể, dự kiến trong năm 2018, tỉnh cấp mới cho 59 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 18.768 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 532 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 276.005 tỷ đồng.

Trong đó, 178 dự án đầu tư trong khu công nghiệp, vốn đăng ký 118.943 tỷ đồng và 345 dự án ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư đăng ký là 157.062 tỷ đồng.

“Trong năm 2018, các doanh nghiệp đã đầu tư hoàn thành 15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, 13 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 797 triệu USD và 3.125 tỷ đồng”, Báo cáo số 257/BC- UBND nêu.

Nhiều dự án tỷ USD được triển khai

Cũng theo Báo cáo số 257/BC- UBND, trong năm 2018, toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đều tăng trưởng vượt mức kế hoạch được Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua; tổng vốn đầu tư trên địa bàn tăng cao, thu ngân sách địa phương được hưởng đạt và vượt dự toán.

Năm 2018, trên địa bàn tỉnh BR-VT đã thu hút và khởi công một số dự án có giá trị đầu tư lớn.

Điển hình như việc khởi công dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam với tổng số vốn đầu tư 5,4 tỷ USD, cấp GCN đăng ký đầu tư và GCN đăng ký doanh nghiệp cho Tập đoàn Hyosung Hàn Quốc để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho chứa khí hóa lỏng (LPG) tại Khu công nghiệp Cái Mép với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Thành phố biển Vũng Tàu.

Ngoài ra, còn có dự án Nhà máy sản xuất giấy Merubeni tại KCN Phú Mỹ 3 (211 triệu USD); Nhà máy sản xuất gạch ốp lát gốm sứ granite tại KCN Mỹ Xuân (1.100 tỷ đồng), Kho tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và tái hóa khí thiên nhiên Hải Linh Vũng Tàu (4.971 tỷ đồng); Dự án cảng tổng hợp Cái Mép – Công ty Cảng Tổng hợp Cái Mép (2.000 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh BR-VT còn ký cam kết đầu tư với Tổng Công ty Phát điện 3 thực hiện dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn với tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ USD.

Mặc dù thu hút được số vốn đầu tư lớn nhưng theo Báo cáo số 257/BC- UBND cho biết, các dự án trên địa bàn tỉnh BR-VT vẫn còn tồn đọng một số hạn chế như tiến độ một số dự án đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước chậm so với cam kết ghi trong GCN đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng còn phát sinh, kéo dài. Bên cạnh đó, một số dự án nhà đầu tư không hoặc chậm triển khai, tỉnh đang tập trung xử lý.

MINH TUẤN